Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. L.C. Bosch

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. L.C. Bosch "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
16-11-1987
Datum eind
30-06-2007
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Groningen
Datum ingang
01-02-1986
Datum eind
15-11-1987
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Groningen
Datum ingang
12-02-1985
Datum eind
31-01-1986
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-10-1978
Datum eind
11-02-1985

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)