Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. L. Mulder

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. L. Mulder "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plv. voorzitter Klachtencommissie
Instantie
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-11-2011
Soort bedrijf/instantie
klachtencommissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Tertius-lid van het Generaal College voor het Opzicht
Instantie
Protestantse Kerk Nederland
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-06-2005
Soort bedrijf/instantie
Generaal College voor het Opzicht
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-03-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-05-2008
Datum eind
28-02-2009
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
16-10-2007
Datum eind
28-02-2009

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)