Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. K.R. Bosker

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. K.R. Bosker "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Advies
Instantie
Kinder- en Jongerenrechtswinkel Groningen
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-07-2011
Soort bedrijf/instantie
Rechtswinkel
Bezoldigd
Nee
Functie
Penningmeester
Instantie
Vereniging van Eigenaren
Datum ingang
01-11-2008
Soort bedrijf/instantie
VvE
Bezoldigd
Nee
Functie
Gastdocent
Instantie
Hanze Hogeschool
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-05-2006
Soort bedrijf/instantie
Onderwijsinstelling
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-12-2014
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-02-2003
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-02-2002
Datum eind
31-01-2003
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
29-01-2002
Datum eind
31-01-2003
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-01-2003
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Deventer
Datum ingang
24-01-2000
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Lelystad
Datum ingang
24-01-2000
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zwolle
Datum ingang
24-01-2000
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)