Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. I.M. Dölle

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. I.M. Dölle "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
15-01-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Plv. voorzitter klachtencommissie MCL
Instantie
Medisch Centrum Leeuwarden MCL
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2016
Soort bedrijf/instantie
ziekenhuis
Bezoldigd
Ja
Functie
Plv. voorzitter Klachtencommissie I
Instantie
Raad voor de Kinderbescherming
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
01-05-2014
Soort bedrijf/instantie
Raad voor de Kinderbescherming
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Deelnemer aan het Provinciaal Overleg Omgang Friesland (POOF)
Instantie
Jeugdhulp Friesland, Humanitas
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
25-01-2011
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Overleg van ketenpartners in de jeugdhulpverlening die zich (ondermeer) met omgangsproblematiek bezighouden
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-11-2006
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
04-05-2000
Datum eind
31-10-2006
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-04-1999
Datum eind
03-05-2000
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
23-04-1996
Datum eind
03-05-2000
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-04-1993
Datum eind
31-03-1999

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)