Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. H. Pieffers

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. H. Pieffers "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plv. voorzitter Commissie van Beroep voor het Prot.-Chr. VO/HBO
Instantie
Verus, Vereniging voor Chr. Onderwijs
Plaats
Woerden
Datum ingang
01-03-2014
Soort bedrijf/instantie
Onderwijs
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Commissie Klacht- en tuchtrecht
Instantie
Stichting Neuromusculaire Therapeuten
Plaats
Ommen
Datum ingang
01-10-2009
Soort bedrijf/instantie
Geschillencommissie
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Commissie bezwaar- en beroepschriften Waterschap Zuiderzeeland
Instantie
Waterschap Zuiderzeeland
Plaats
Lelystad
Datum ingang
01-02-2009
Soort bedrijf/instantie
Waterschap
Bezoldigd
Ja
Functie
Juridisch adviseur bezwarencommissie PKN (voorheen N.H. kerk)
Instantie
Protestantse kerk in Nederland
Datum ingang
01-06-1998
Soort bedrijf/instantie
Kerk
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Steenwijkerland
Instantie
Gemeente Steenwijkerland
Plaats
Steenwijk
Datum ingang
01-10-1994
Soort bedrijf/instantie
Gemeente
Bezoldigd
Ja
Functie
Plv. lid Commissie van Beroep Confessioneel MBO
Instantie
R.K. en P.C. Besturenorganisaties
Plaats
Eindhoven
Datum ingang
01-01-1992
Soort bedrijf/instantie
Onderwijs/geschillen
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Commissie voor Advies van bezwaarschriften en klachten
Instantie
Provincie Gelderland
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-07-2015
Datum eind
01-07-2023
Soort bedrijf/instantie
Provincie
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Sociale Kamer Commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Dronten
Instantie
Gemeente Dronten
Plaats
Dronten
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
31-12-2016
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Algemene bezwarencommissie
Instantie
Gemeente Arnhem
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-09-2012
Datum eind
01-09-2015
Soort bedrijf/instantie
Gemeente
Bezoldigd
Ja
Functie
Eindredacteur
Instantie
Ledenblad CDA-Kampen
Plaats
Kampen
Datum ingang
01-01-2003
Datum eind
01-07-2015
Soort bedrijf/instantie
Politieke partij
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Commissie van Beroep Prot.-Chr. VO/HBO
Instantie
Vereniging Besturenraad Prot.-Chr. Onderwijs
Plaats
Den Haag / Utrecht
Datum ingang
01-12-2008
Datum eind
28-02-2014
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid van de redactiecommissie (gemeenteverkiezingen 2014-2018)
Instantie
CDA
Plaats
Kampen
Datum ingang
09-01-2013
Datum eind
30-10-2013
Soort bedrijf/instantie
CDA (afdeling Kampen)
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
23-04-2010
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)