Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. G.R. van Lingen

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. G.R. van Lingen "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Directeur Eigen besloten vennootschap Nes
Instantie
Eigen besloten vennootschap
Plaats
Nes
Functie
Directeur van Rechteninstituut Hanzehogeschool Groningen
Instantie
Hanzehogeschool
Plaats
Groningen

Nevenbetrekkingen

Functie
Datum ingang
26-08-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid van Raad van Commissarissen
Instantie
Timpaan
Plaats
Gorredijk
Datum ingang
01-11-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid
Instantie
Noordelijke Advies Raad Politie (NARP)
Plaats
Leeuwarden/Groningen/Assen
Datum ingang
01-09-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid en voorzitter
Instantie
NARP (diverse kamers)
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-09-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
11-10-2002
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)