Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. G. Eelsing

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. G. Eelsing "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-04-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Tuchtrechter
Instantie
Instituut Sportrechtspraak (ISR)
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
09-06-2011
Soort bedrijf/instantie
sportrechtspraak
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter klachtencommissie
Instantie
Braamkliniek
Plaats
Assen
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
gezondheidszorg (particulier)
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2014
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
23-09-1998
Datum eind
01-01-2008
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
20-06-1995
Datum eind
22-09-1998

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)