Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E.M. Visser

Rechtbank Noord-Nederland



Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E.M. Visser "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter externe klachtencommissie
Instantie
Elker
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-01-1997
Soort bedrijf/instantie
jeugdzorg
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid sectie rechters ledenraad NVvR
Instantie
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak te Den Haag
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-07-2003
Datum eind
01-10-2014
Soort bedrijf/instantie
beroepsorganisatie rechterlijke macht
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-07-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
16-02-2000
Datum eind
30-06-2010
Functie
Lid
Instantie
College van Beroep Studiefinanciering
Datum ingang
01-12-1994
Datum eind
15-02-2000
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
09-12-1998
Datum eind
15-02-2000
Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
College van Beroep Studiefinanciering
Datum ingang
21-04-1994
Datum eind
30-11-1994
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
College van Beroep Studiefinanciering
Datum ingang
01-01-1993
Datum eind
20-04-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)