Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E.J. Oostdijk

Rechtbank Noord-Nederland

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E.J. Oostdijk "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Vice-voorzitter klachtencommissie FNV (voor 1-1-2015: FNV Bondgenoten tevens plv. voorzitter geschillencommissie FNV Bouw)
Instantie
FNV (voor 1-1-2015: FNV Bondgenoten en FNV Bouw)
Plaats
Woerden
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
vakorganisatie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-02-2006
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Co├Ârdinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-02-2006
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
10-04-1992
Datum eind
01-02-2006
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
12-12-2002
Datum eind
03-10-2005
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Assen
Datum ingang
15-09-1995
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Emmen
Datum ingang
15-09-1995
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Groningen
Datum ingang
01-09-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Meppel
Datum ingang
15-09-1995
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Winschoten
Datum ingang
01-09-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zuidbroek
Datum ingang
01-09-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
17-06-1991
Datum eind
09-04-1992
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
18-12-1989
Datum eind
09-04-1992

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)