Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E. van Dijk

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E. van Dijk "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat
Instantie
Dorhout C.S. Advocaten
Plaats
Groningen

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Groninger Leergang Arbeidsrecht (RUG)
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
bestuurslid
Instantie
Vereniging Arbeidsrechtadvocaten Noord-Nederland
Plaats
Groningen
Datum ingang
27-04-2005
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
voorzitter
Instantie
Stichting Service Vondelflat
Plaats
Groningen
Datum ingang
18-11-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Assen
Datum ingang
09-01-1998
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)