Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E. Läkamp

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E. Läkamp "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-09-2002
Datum eind
31-12-2006
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-03-2004
Datum eind
16-02-2006
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Assen
Datum ingang
26-06-1986
Datum eind
31-08-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
30-01-2002
Datum eind
31-08-2002
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Assen
Datum ingang
18-06-1985
Datum eind
25-06-1986
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
05-02-1979
Datum eind
17-06-1985

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)