Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E. Hoekstra

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E. Hoekstra "

Beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-10-2015
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-12-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Juridisch medewerker/adviseur
Instantie
Gemeente Zwolle
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-10-2014
Soort bedrijf/instantie
gemeente afd. bezwaar- en beroepschriften/juridische zaken
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Senior juridisch medewerker
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
01-07-2006
Datum eind
01-10-2010

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Arrondissementsparket Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
30-09-2013
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Arrondissementsparket Assen
Datum ingang
01-10-2010
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)