Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. D.M. Schuiling

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. D.M. Schuiling "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Regionaal Medisch Tuchtcollege
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-06-2009
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
medisch tuchtcollege
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid oudercommissie
Instantie
BSO
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
22-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Buitenschoolse opvang
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
04-10-2000
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
04-11-1996
Datum eind
03-10-2000
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-10-1993
Datum eind
03-11-1996

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)