Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. C.P. van Gastel

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. C.P. van Gastel "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bijstaan van mensen in de stervensfase
Instantie
Kuria
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
hospice
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid van de commissie
Instantie
Commissie van geschillen uitgaande van Stichting rechtspraak en geschillenregeling t.b.v. het PC/RK en Interconfessioneel BVE
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-04-1992
Soort bedrijf/instantie
geschillencommissie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Assen
Datum ingang
15-09-1995
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
03-10-1995
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Assen
Datum ingang
10-08-1990
Datum eind
14-09-1995
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
14-09-1995
Functie
Ondervoorzitter
Instantie
Raad van beroep Groningen
Datum ingang
24-12-1987
Datum eind
30-06-1992
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Raad van beroep Groningen
Datum ingang
29-10-1985
Datum eind
23-12-1987
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Groningen
Datum ingang
14-02-1987
Datum eind
23-12-1987

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)