Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.L. Goederee

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.L. Goederee "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Rechterlijk lid
Instantie
Accountantskamer
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Tuchtcollege
Bezoldigd
Ja
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
04-05-2011
Soort bedrijf/instantie
Gerechtshof
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Rechterlijk lid
Instantie
Accountantskamer
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-09-2012
Datum eind
31-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Tuchtcollege
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
04-05-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
02-11-1999
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
07-11-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
14-02-1998
Datum eind
01-11-1999
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-06-1992
Datum eind
06-11-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)