Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A. de Jong

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A. de Jong "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent cursus '(wijziging) kinderalimentatie'
Instantie
SSR/BONG/advocatuur
Plaats
Groningen, Leeuwarden, Assen en Zwolle
Datum ingang
01-03-2013
Soort bedrijf/instantie
opleidingsinstituut/advocatuur
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Klachtencommissie voor verzorging, verpleging en gehandicaptenzorg Friesland
Plaats
Wolvega
Datum ingang
01-03-2012
Soort bedrijf/instantie
klachtencommissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Secretaris
Instantie
Paul en Leniefonds
Plaats
Jistrum
Datum ingang
07-12-2010
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-05-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-05-2008
Datum eind
30-04-2009
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-05-2008
Datum eind
30-04-2009

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)