Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. prof.mr. J.B. Wezeman

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. prof.mr. J.B. Wezeman "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoogleraar Handelsrecht en Ondernemingsrecht
Instantie
Rijksuniversiteit
Plaats
Groningen

Nevenbetrekkingen

Functie
Decaan
Instantie
RUG, Faculteit rechtsgeleerdheid
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-09-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Hoogleraar Handelsrecht en Ondernemingsrecht
Instantie
Rijksuniversiteit Groningen
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-10-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Adviseur
Instantie
VMW Taxand
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
01-10-2013
Soort bedrijf/instantie
Advocatenkantoor
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
26-05-2000
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)