Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.drs. P. Buur

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.drs. P. Buur "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Nevenbetrekkingen

Functie
Nmi-mediator
Plaats
Maastricht
Datum ingang
01-08-2000
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Zelfstandig juridisch organisatieadviseur
Instantie
Buur Juridisch en Organisatieadvies
Plaats
Maastricht en landelijk
Datum ingang
01-05-1999
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris College van Toezicht
Instantie
Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers
Plaats
Utrecht
Datum ingang
19-03-2012
Datum eind
01-04-2014
Soort bedrijf/instantie
vereniging
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
17-06-1992
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
17-06-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)