Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.drs. A. Heidekamp

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.drs. A. Heidekamp "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-12-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Onderzoeker (schrijven van een dissertatie)
Instantie
Rijksuniversiteit Groningen
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-08-2010
Datum eind
31-12-2015
Soort bedrijf/instantie
universiteit
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Senior manager
Instantie
Deloitte Belastingadviseurs B.V.
Datum ingang
01-04-2002
Datum eind
30-11-2013

Historie beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-12-2013
Datum eind
31-12-2015

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)