Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.dr. S.B. van Baalen

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.dr. S.B. van Baalen "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
04-06-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Bindend Adviseur bij de Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Instantie
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
geschilleninstantie
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Stichting Studiecentrum Rechtspraak
Plaats
Zutphen/Utrecht
Datum ingang
01-03-2010
Soort bedrijf/instantie
opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid deelredactie Toezicht Financiele Markten
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-08-2009
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-08-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-08-2008
Datum eind
31-07-2009
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-08-2008
Datum eind
31-07-2009

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)