Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.dr. J.H.H.M. Dorscheidt

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.dr. J.H.H.M. Dorscheidt "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Universitair docent Gezondheidsrecht
Instantie
Universitair Medisch Centrum/Rijks Universiteit
Plaats
Groningen

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Beraadsgroep Gezondheidsethiek en Gezondheidsrecht
Instantie
Gezondheidsraad
Plaats
Den Haag
Datum ingang
03-09-2013
Soort bedrijf/instantie
onafhankelijk adviesorgaan
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Guest-editor van Special Issue 'Ethical Troubles in Organ Procurement, Transplantation and Medicalization of Dying'
Instantie
Tijdschrift: Biomed Research International
Datum ingang
01-06-2013
Soort bedrijf/instantie
tijdschrift
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid
Instantie
Groningsch Juridisch Genootschap Pro Excolendo Iure Patrio
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
juridisch genootschap
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Plv. jurist-lid
Instantie
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-08-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Mede-oprichter en lid DB
Instantie
Gronings Centrum voor Kinderrechten in de Gezondheidszorg (GCKG)
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-07-2010
Soort bedrijf/instantie
onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Juridisch adviseur
Instantie
Stichting Seksuele Gezondheid Noord NL - Stimeso
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-06-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid
Instantie
European Association of Health Law (EAHL)
Datum ingang
01-10-2009
Soort bedrijf/instantie
vereniging
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid
Instantie
Nederlandse Juristen Vereniging
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid
Instantie
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurslid
Instantie
Vereniging voor Gezondheidsrecht
Datum ingang
01-04-2006
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
05-08-2008
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)