Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.dr. J.G. Brouwer

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.dr. J.G. Brouwer "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoogleraar Algemene Rechtwetenschap
Instantie
RUG
Plaats
Groningen

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Advies
Instantie
Stichting Drugsbeleid
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-07-2012
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Bestuur
Instantie
Prins Bernard Cultuurfonds
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-06-2011
Soort bedrijf/instantie
fonds
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Commissielid bezwaarschriften AWB
Instantie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-1993
Datum eind
01-07-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
03-12-1992
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)