Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.dr. J.B.J. van der Leij

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.dr. J.B.J. van der Leij "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Universitair docent
Instantie
Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
Plaats
Groningen

Nevenbetrekkingen

Functie
Research-fellow
Instantie
Intervict (International Victimology Institute Tilburg)
Plaats
Tilburg
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Wetenschappelijk medewerker
Instantie
WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum)
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Auteur losbladige Melai/Groenhuijsen (Het wetboek van Strafvordering)
Instantie
A.L. melai & M.S. Groenhuijsen (commentaar op de art. 12-13a Sv)
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
21-12-2006
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
16-01-2002
Datum eind
15-03-2007

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)