Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.dr. H.H. Kielman

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.dr. H.H. Kielman "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-11-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
(plv.) voorzitter College van Beroep voor Studenten
Instantie
Hanzehogeschool Groningen
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-02-2015
Soort bedrijf/instantie
onderwijsinstelling
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Academie voor de Rechtspraktijk BV
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-04-2013
Soort bedrijf/instantie
Onderwijsintelling
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Kerckebosch BV
Plaats
Zeist
Datum ingang
06-03-2012
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij en studiecentrum
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Universitair Docent (onbezoldigd)
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-05-2010
Datum eind
01-05-2013
Soort bedrijf/instantie
universiteit
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Raio / advocaat
Instantie
SSR / yspeert vwl advocaten
Datum ingang
07-11-2011
Datum eind
07-11-2012
Functie
Raio / rechter-plaatsvervanger
Instantie
SSR / Rechtbank Assen
Plaats
Assen
Datum ingang
01-12-2010
Datum eind
07-11-2011
Functie
Raio / plaatsvervangend officier van justitie
Instantie
SSR / arrondissementsparket 's- Gravenhage
Plaats
's-Gravenhage
Datum ingang
01-12-2009
Datum eind
01-12-2010

Historie beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-10-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-10-2013
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
07-11-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-12-2010
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)