Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.dr. H.A. Oldenziel

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.dr. H.A. Oldenziel "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
coördinerend wetgevingsjurist
Instantie
Ministerie van VROM
Plaats
's-Gravenhage

Nevenbetrekkingen

Functie
Redactielid
Instantie
Boekenreeks Bestuursrecht in Praktijk, Kluwer
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Kluwer
Bezoldigd
Ja
Functie
Jurist
Instantie
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-1999
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Auteur
Instantie
Commentaar Algemene wet bestuursrecht, losbladige uitgave
Datum ingang
01-01-1999
Soort bedrijf/instantie
Elsevier
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur
Instantie
Het burgerlijke ambtenarenrecht, losbladige uitgave
Datum ingang
01-01-1997
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
(Coördinerend) wetgevingsjurist
Instantie
Ministerie van VROM
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2004

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
14-09-2007
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)