Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. W.W. Wijnbeek

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. W.W. Wijnbeek "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Universitair Docent
Instantie
Rijksuniversiteit Groningen faculteit economie en management
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-09-1986

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid College van Beroep voor de Examens
Instantie
Rijksuniversiteit Groningen
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-01-1987
Soort bedrijf/instantie
universiteit
Bezoldigd
Nee
Functie
Auteurswerkzaamheden (internationaal sociaal zekerheidsrecht en mensenrechten)
Instantie
Kluwer
Datum ingang
01-01-1983
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
12-12-1994
Datum eind
31-12-2012
Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
College van Beroep Studiefinanciering
Datum ingang
09-03-1988
Datum eind
31-12-2000

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)