Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. W.J.A.M. Dijkers

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. W.J.A.M. Dijkers "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid-jurist
Instantie
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Plaats
Groningen
Datum ingang
19-10-2006
Soort bedrijf/instantie
regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Bezwaren- en geschillencommissie
Instantie
Opleidingsinstituut PPO
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-04-2001
Soort bedrijf/instantie
universiteit
Bezoldigd
Ja
Functie
Redacteur De Wet Bopz (artikelsgewijs commentaar)
Instantie
SDU
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Redacteur Tijdschrift JVggz
Instantie
SDU
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Klachtencommissie
Instantie
Bureau Jeugdzorg
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-07-2004
Datum eind
01-07-2015
Soort bedrijf/instantie
jeugdzorg
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Coördinerend kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Groningen
Datum ingang
15-12-2001
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Assen
Datum ingang
06-01-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Meppel
Datum ingang
06-01-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Groningen
Datum ingang
20-04-1998
Datum eind
14-12-2001
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Emmen
Datum ingang
01-11-1994
Datum eind
19-04-1998
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Emmen
Datum ingang
06-01-1994
Datum eind
01-11-1994
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
05-06-1986
Datum eind
31-10-1994
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
22-03-1985
Datum eind
04-06-1986

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)