Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. T.K. Hoogslag

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. T.K. Hoogslag "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting DBF
Plaats
Grou
Datum ingang
01-06-2014
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Voogd
Instantie
Stichting Ritske Boelema Gasthuis
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
charitatieve instelling
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
St. Het Nieuwe Stads Weeshuis
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
charitatieve instelling
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Grondkamer Noord
Instantie
Ministerie van Economie landbouw en Innovatie
Plaats
Assen/Deventer
Datum ingang
01-11-2008
Soort bedrijf/instantie
wettelijk toezichtorgaan
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter beroepscommissie Koninklijk Fries Paardenstamboek
Instantie
KFPS
Plaats
Drachten
Datum ingang
28-06-2007
Soort bedrijf/instantie
sportvereniging
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Bonifatiustoren
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
01-05-2005
Soort bedrijf/instantie
restauratie-/beheersstichting
Bezoldigd
Nee
Functie
In incidentele gevallen optreden als arbiter/bindend adviseur
Instantie
geen
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
09-10-2015
Datum eind
09-10-2018
Soort bedrijf/instantie
geen
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Onafhankelijk voorzitter
Instantie
Klachtencommissie van Ziekenhuis Tjongerschans
Plaats
Heerenveen
Datum ingang
01-05-2008
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
medisch centrum
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Leeuwarden
Datum ingang
21-12-2000
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
10-09-1993
Datum eind
20-12-2000
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
25-08-1993
Datum eind
09-09-1993

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)