Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. T.A. Wiersma

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. T.A. Wiersma "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-04-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Commissie van Toezicht P.I. Ter Apel/beklagrechter
Instantie
P.I. Ter Apel
Plaats
Ter Apel
Datum ingang
01-02-2013
Soort bedrijf/instantie
penitentiaire inrichting
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2014
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-04-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-04-2011
Datum eind
31-03-2012
Functie
Plaatsvervangend hoofdadvocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Leeuwarden
Datum ingang
01-03-2009
Datum eind
31-03-2011
Functie
Officier eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket Leeuwarden
Datum ingang
01-12-2005
Datum eind
28-02-2009
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Leeuwarden
Datum ingang
01-09-2002
Datum eind
30-11-2005
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Groningen
Datum ingang
24-08-1998
Datum eind
31-08-2002
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Groningen
Datum ingang
01-04-1997
Datum eind
23-08-1998

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)