Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. S.T. Kooistra

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. S.T. Kooistra "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-07-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris/Penningmeester
Instantie
Stichting Frysk Jeugd Orkest
Plaats
Heerenveen
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
jeugdsymfonieorkest
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
30-06-2015
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Leeuwarden
Datum ingang
15-08-2011
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)