Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. S.N. Vlaar

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. S.N. Vlaar "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat
Instantie
Vlaar Advocatuur
Plaats
Amsterdam

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Stichting Beheer Derdengelden Vlaar Advocatuur
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Arbiter
Instantie
NAI
Plaats
Den Haag / Rotterdam
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Directeur
Instantie
mr. S.N. Vlaar Holding B.V. en mr. S.N. Vlaar Lijfrente BV.
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-1989
Soort bedrijf/instantie
Holding
Bezoldigd
Nee
Functie
Advocaat
Instantie
-
Plaats
Den Haag
Datum ingang
03-05-1983
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
13-01-2006
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
11-01-2002
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)