Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. S.J. Swaters

Rechtbank Noord-Nederland

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. S.J. Swaters "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-02-2014

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Corporate Tax Manager
Instantie
N.V. Nederlandse Gasunie
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-09-2009

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Beheer en Administratie Cli├źntengelden
Plaats
Vries
Datum ingang
01-01-1999
Soort bedrijf/instantie
Instelling voor verstandelijk en visueel gehandicapten
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)