Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R.T. Terpstra

Rechtbank Noord-Nederland



Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R.T. Terpstra "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent arbeidsrecht
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
onderwijs
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Docent arbeidsrecht
Instantie
Hanzehogeschool
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-04-2009
Datum eind
01-07-2015
Soort bedrijf/instantie
hoger beroepsonderwijs
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
22-08-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
04-09-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
03-09-2007
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Leeuwarden
Datum ingang
08-11-2001
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
06-10-1997
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
15-06-1998
Datum eind
07-11-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
03-07-1996
Datum eind
14-06-1998

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)