Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R.E.J. Veldhuyzen van Zanten

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R.E.J. Veldhuyzen van Zanten "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Past Rotarians Leeuwarden
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
01-03-2014
Soort bedrijf/instantie
Past Rotarians Leeuwarden
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Friese Milieu Federatie
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Raad van Toezicht
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting tot behoud van de Amerikaanse Windmolens te Goutum en Wirdum
Plaats
Goutum e.o.
Datum ingang
12-07-2004
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting tot een Weldadig Einde
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-1995
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Voogd
Instantie
Ritske Boelema Gasthuis
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
01-01-1994
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Raad van Toezicht
Instantie
Stichting Bibliotheken Midden Friesland
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
14-06-2011
Datum eind
14-06-2019
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Frysk Akademy Fûns
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
05-09-2013
Datum eind
05-09-2017
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Districtscommissie Friesland
Instantie
Vereniging Natuurmonumenten
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
09-04-2011
Datum eind
01-06-2016
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Kabinetschef Commissaris der Koningin Provincie Fryslân
Instantie
Provincie Fryslân
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
01-02-1989
Datum eind
01-01-2011

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
25-08-1993
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)