Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R. Giltay

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R. Giltay "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-06-2003
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-02-2002
Datum eind
31-05-2003
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
29-10-1996
Datum eind
30-01-2002
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Beetsterzwaag
Datum ingang
09-01-1998
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Heerenveen
Datum ingang
09-01-1998
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Leeuwarden
Datum ingang
09-01-1998
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Sneek
Datum ingang
09-01-1998
Datum eind
31-12-2001
Functie
Lid
Instantie
Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
Datum ingang
01-08-1992
Datum eind
28-10-1996
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
20-09-1988
Datum eind
28-10-1996
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
04-11-1987
Datum eind
19-09-1988

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)