Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P.J.W.M. Vermeulen

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P.J.W.M. Vermeulen "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting 'Meent van der Sluis'
Plaats
Aa en Hunze
Datum ingang
10-08-2015
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Vrienden van de Melkfabriek Bunne
Plaats
Bunne
Datum ingang
20-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Culturele instelling
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Kunstraad Groningen
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-11-2010
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-06-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-10-1993
Datum eind
31-05-2009
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
30-09-1993
Functie
Ondervoorzitter
Instantie
Raad van beroep Groningen
Datum ingang
28-04-1988
Datum eind
30-06-1992
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
15-11-1989
Datum eind
30-06-1992
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Groningen
Datum ingang
27-05-1986
Datum eind
27-04-1988

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)