Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P.J. van Steen

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P.J. van Steen "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Juridisch adviseur
Instantie
Ned. Labrador Vereniging
Datum ingang
01-01-1990
Datum eind
01-04-2013
Soort bedrijf/instantie
ras vereniging-kynologie
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Advocaat
Instantie
Van Steen Pronk Zoer Advocaten
Plaats
Hoogeveen
Datum ingang
09-09-1975
Datum eind
01-04-2013

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Assen
Datum ingang
06-03-1989
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Emmen
Datum ingang
03-07-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Meppel
Datum ingang
03-07-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
09-08-1993
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)