Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P.G. Wijtsma

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P.G. Wijtsma "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend voorzitter Commissie van Toezicht en voorzitter beklagcommissie
Instantie
P.I. Leeuwarden
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
01-04-2002
Soort bedrijf/instantie
Penitentiaire inrichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid klachtencommissie
Instantie
MEE Friesland (tot 1 jan. 2004 genaamd: Sociaal Pedagogische Dienst Leeuwarden)
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
16-03-1998
Soort bedrijf/instantie
maatschappelijke organisatie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-02-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
05-03-1996
Datum eind
31-01-2009
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-06-1995
Datum eind
04-03-1996
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
31-03-1995
Datum eind
04-03-1996

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)