Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P. Molema

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P. Molema "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Algemeen Welzijnsfonds
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-09-2011
Soort bedrijf/instantie
Non profit instelling
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris
Instantie
Stichting Van der Wijck-de Kempenaer
Plaats
Slochteren
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-04-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-06-2008
Datum eind
31-03-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-10-2007
Datum eind
30-05-2008
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-11-2000
Datum eind
30-09-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-11-1999
Datum eind
31-10-2000

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)