Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. M.R. Gans

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. M.R. Gans "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat, Plas & Bossinade Advocaten en Notarissen te Groningen
Instantie
kantoor Plas & Bossinade Advocaten en Notarissen
Plaats
Groningen

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de Raad van Toezicht
Instantie
Stichting Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Plaats
Hooghalen
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Commissie van Advies voor beroep- en bezwaarschriften
Instantie
Hanzehogeschool
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-09-2009
Soort bedrijf/instantie
hbo-instelling
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter klachtencommissie
Instantie
's Heeren Loo Opmaat
Plaats
Bedum
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
zorgcentrum voor mensen met verstandelijke beperking
Bezoldigd
Nee
Functie
Plaatsvervangend voorzitter van de commissie voor geschillen centrale medezeggenschapsraad (cmr)
Instantie
Hanzehogeschool
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
hbo-instelling
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
02-05-1991
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)