Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. M.A.A. van Capelle

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. M.A.A. van Capelle "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Plaats
's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-05-2013
Soort bedrijf/instantie
Gerechtshof
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Hoofdofficier van Justitie
Instantie
Openbaar Ministerie
Plaats
Almelo
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
01-10-2011
Functie
Plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie
Instantie
Openbaar Ministerie
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
01-10-2011
Functie
Hoofdofficier van Justitie
Instantie
Openbaar Ministerie
Plaats
Assen
Datum ingang
01-01-2006
Datum eind
01-01-2011

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-04-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-10-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Hoofdadvocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
01-09-2002
Datum eind
30-09-2011
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Leeuwarden
Datum ingang
15-02-1999
Datum eind
31-08-2002
Functie
Plaatsvervangend hoofdofficier
Instantie
Arrondissementsparket Groningen
Datum ingang
01-09-1995
Datum eind
14-02-1999
Functie
Arrondissementsofficier van justitie eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket Amsterdam
Datum ingang
26-07-1990
Datum eind
31-08-1995
Functie
Arrondissementsofficier van justitie eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket Groningen
Datum ingang
01-09-1994
Datum eind
31-08-1995
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Utrecht
Datum ingang
11-10-1984
Datum eind
31-08-1994
Functie
Plaatsvervangend-officier van Justitie
Instantie
Arrondissementsparket Utrecht
Datum ingang
01-09-1982
Datum eind
10-10-1984
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Utrecht
Datum ingang
14-12-1983
Datum eind
10-10-1984

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)