Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. M. Brinksma

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. M. Brinksma "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
03-12-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter landelijke donorklachtencommissie Sanquin
Instantie
Sanquin
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Sanquin bloedvoorziening
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter interne bezwarencommissie
Instantie
Friesland College
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
01-03-2008
Soort bedrijf/instantie
Opleidingscentrum gericht op MBO onderwijs
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid landelijke donorklachtencommissie Sanquin
Instantie
Sanquin
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-06-2009
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
bloedvoorziening
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-07-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-06-2003
Datum eind
30-06-2010
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
04-04-2002
Datum eind
31-05-2003
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
04-04-2002
Datum eind
31-05-2003

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)