Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. L.W. Janssen

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. L.W. Janssen "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Commissie van Toezicht
Instantie
FPC dr. S. van Mesdagkliniek
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Forensisch Psychiatrisch Centrum
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid onafhankelijke bezwaarschriftencommissie
Instantie
Gemeente Bellingwolde
Plaats
Wedde
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Gemeente
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
20-12-1999
Datum eind
31-12-2012
Functie
Lid
Instantie
College van Beroep Studiefinanciering
Datum ingang
24-09-1997
Datum eind
19-12-1999
Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
College van Beroep Studiefinanciering
Datum ingang
21-04-1994
Datum eind
23-09-1997
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
College van Beroep Studiefinanciering
Datum ingang
01-09-1992
Datum eind
20-04-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)