Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. L.H.A.M. Voncken

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. L.H.A.M. Voncken "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
gerechtshof
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Selectiecommissie Rechterlijke Macht
Plaats
Den Haag
Datum ingang
07-01-2009
Datum eind
01-07-2014
Soort bedrijf/instantie
selectiecommissie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-04-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
31-03-2011
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-03-2005
Datum eind
31-12-2006
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
17-11-2000
Datum eind
28-02-2005
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
26-10-1990
Datum eind
16-11-2000
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
14-04-1988
Datum eind
25-10-1990
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
11-01-1989
Datum eind
25-10-1990
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
28-04-1986
Datum eind
13-04-1988
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
22-02-1982
Datum eind
27-04-1986

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)