Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. K. Bunk

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. K. Bunk "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Groninger Universiteits Fonds
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-07-2011
Soort bedrijf/instantie
Rijksuniversiteit Groningen
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Kinderoncologie Groningen
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-07-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Leeuwarden
Datum ingang
01-05-1992
Datum eind
30-06-2009
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
30-06-2009
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-04-2008
Datum eind
01-07-2008
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Leeuwarden
Datum ingang
01-05-1991
Datum eind
30-04-1992

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)