Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.S. Bartstra

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.S. Bartstra "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter bestuur
Instantie
Juridisch Gezelschap voor Drenthe
Plaats
Assen
Datum ingang
08-04-2013
Soort bedrijf/instantie
vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Klachtencommissie Ongewenste Intimiteiten
Instantie
Christelijke Scholengemeenschap Vincent van Gogh
Plaats
Assen
Datum ingang
01-11-2012
Soort bedrijf/instantie
scholengemeenschap
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Directie
Instantie
Vereeniging 'Groote Societeit'
Plaats
Assen
Datum ingang
01-02-2012
Soort bedrijf/instantie
vereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
15-03-2004
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
20-03-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
05-12-2000
Datum eind
19-03-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)