Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.J. Schoemaker

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.J. Schoemaker "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Commissie van Toezicht
Instantie
PI Veenhuizen, locatie Esserheem
Plaats
Veenhuizen
Datum ingang
01-10-2010
Soort bedrijf/instantie
Penitiaire Inrichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Beklagcommissie
Instantie
PI Veenhuizen, locatie Esserheem
Plaats
Veenhuizen
Datum ingang
01-10-2010
Soort bedrijf/instantie
Penitiaire Inrichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Commissie van Advies voor de Beroep- en Bezwaarschriften
Instantie
Rijksuniversiteit Groningen
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-02-2005
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter klachtencommissie
Instantie
Universitair Medisch Centrum Groningen
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-09-1998
Soort bedrijf/instantie
Medisch Centrum
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Plv. voorzitter Commissie van Advies voor de Beroep- en Bezwaarschriften
Instantie
Gemeente Groningen
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-01-1997
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Gemeente
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-12-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
30-11-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
09-09-1991
Datum eind
30-06-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
09-06-1988
Datum eind
08-09-1991

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)