Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.E. Biesma

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.E. Biesma "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de Raad van Commissarissen
Instantie
Rabobank Leeuwarden/NW Friesland
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
04-10-2010
Soort bedrijf/instantie
bank
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
St. Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
Plaats
Zutphen
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
Rijks Universiteit Groningen
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-02-2014
Datum eind
01-04-2014
Soort bedrijf/instantie
universiteit
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid van Raad van Toezicht
Instantie
Stichting In de Bres
Plaats
Drachten
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
zorggroep
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid klachtencommissie
Instantie
Politie Regio Noord-Nederland
Datum ingang
01-03-2004
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
politie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-08-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-10-2001
Datum eind
31-07-2007
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-10-2000
Datum eind
30-09-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-10-2000
Datum eind
30-09-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-10-2000
Datum eind
30-09-2001
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-10-1996
Datum eind
30-09-2000

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)