Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.C.G. Leijten

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.C.G. Leijten "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Kamer van Arbitrage Noord-Nederland
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
01-09-1995
Soort bedrijf/instantie
arbitrage-instituut
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Plv. voorzitter
Instantie
Kamer van Toezicht Notariaat
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
01-04-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid adviescommissie sociale begeleiding
Instantie
GGZ Friesland
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
26-01-1996
Datum eind
01-03-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2011
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
10-11-1993
Datum eind
08-06-2004
Functie
Coördinerend kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Heerenveen
Datum ingang
01-01-1995
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Heerenveen
Datum ingang
05-02-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Leeuwarden
Datum ingang
30-07-1985
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
03-01-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Sneek
Datum ingang
28-09-1992
Datum eind
31-12-1994
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Sneek
Datum ingang
05-02-1992
Datum eind
27-09-1992

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)