Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J. van der Vinne

Rechtbank Noord-Nederland

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J. van der Vinne "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid bestuur
Instantie
Stichting Abdijconcerten Aduard
Plaats
Aduard
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter bestuur
Instantie
Stichting Kwartiermakers
Datum ingang
06-12-2005
Datum eind
01-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-05-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
30-04-2011
Functie
Co├Ârdinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
08-07-1994
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Assen
Datum ingang
03-07-1989
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Emmen
Datum ingang
03-07-1989
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Meppel
Datum ingang
03-07-1989
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-10-1972
Datum eind
15-12-1998
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
10-11-1988
Datum eind
07-07-1994
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
14-08-1981
Datum eind
09-11-1988
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Leeuwarden
Datum ingang
01-03-1980
Datum eind
13-08-1981
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Leeuwarden
Datum ingang
15-12-1978
Datum eind
29-02-1980

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)